JobHulpMaatje Lansingerland

Met JobHulpMaatje Lansingerland willen we mensen begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar werk, zodat zij beter bemiddelbaar worden en (onbetaald) werk vinden. Dit doen wij door sociale en praktische ondersteuning te bieden aan de deelnemers.

Het concept van JobHulpMaatje is gebaseerd op een grote inzet van vrijwilligers als maatje. Om goede kwaliteit te leveren, wordt periodiek (online) scholing/training en intervisie geboden aan de maatjes.

De activiteiten van JobHulpMaatje Lansingerland zijn onder te verdelen in drieën:

  1. Ontmoetingsbijeenkomsten voor werkzoekenden.
  2. JobGroup. Dat is een programma van zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden door professionele trainers of getrainde JobGroupLeiders met elkaar nadenken over essentiële vragen zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe presenteer ik mij? En als laatste: Dit ben ik!
  3. Jobhulpmaatje. Soms is een groepsbijeenkomst niet voldoende en hebben werkzoekenden behoefte aan één op één begeleiding. Daarvoor is het specifieke Jobhulpmaatje-concept ontwikkeld. Een Jobhulpmaatje is een getrainde vrijwilliger die gedurende een deel van de werkzoekperiode met een werkzoekende meeloopt, hem of haar motiveert, begeleidt en ondersteunt in zijn/haar zoektocht naar (on)betaald werk.

Hou onze website en agenda in de gaten om te zien wat wanneer georganiseerd wordt.

N.B. Natuurlijk houden we ons bij onze activiteiten aan de regels vanwege COVID-19.

Meer informatie https://jobhulpmaatje.nl

JobHulpMaatje Lansingerland wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, het Kansfonds, de gemeente Lansingerland en diverse lokale kerken, bedrijven en particulieren.