Doelstelling

Doelstelling
In één zin: elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien.

Het doel van de Stichting is het organiseren van activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut voor inwoners van de gemeente Lansingerland. Deze activiteiten zullen vooral – maar niet alleen – gericht zijn op het verbeteren van de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid en het vergroten van de sociale samenhang tussen inwoners. Om dit doel te bereiken exploiteert de Stichting onder de naam ‘Pand58’ een ontmoetingsplek, waar of waarvandaan deze activiteiten zullen plaatsvinden.

Bron van inspiratie
De Stichting laat zich inspireren door een tekst uit de Bijbel, namelijk Jesaja 58 – vandaar de naam ‘Pand58’ – en dan vooral de volgende verzen (vertaling Bijbel in Gewone Taal):
“De mensen moeten voor elkaar zorgen
6 Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. 7 Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!
8 Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend.”

Activiteiten

De Stichting wil zich met haar activiteiten nadrukkelijk richten op inwoners van Lansinger­land in brede zin. Dat neemt niet weg dat er ook activiteiten worden georganiseerd voor speciale doelgroepen binnen de lokale samenleving. De Stichting wil haar doelstelling onder meer bereiken door de hiervoor bedoelde inwoners – en dan met name de meer kwetsbare groepen – de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten door middel van verschillende activiteiten.

In de afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten al opgestart:

  • Creatief Café (knutselen / ontmoeting);
  • JobHulpMaatje (maatjesproject / werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt);
  • Repair Café (reparatie / ontmoeting).

Fondsenwerving

Om die activiteiten te kunnen organiseren en de Stichting in stand te houden wordt er op verschillende manieren geld geworven. Regelmatig ontvangt de Stichting donaties van individuen, kerken en bedrijven. Daarnaast wordt de Stichting financieel ondersteund door middel van fondsen (o.a. Oranje Fonds en Kansfonds) en subsidies (Gemeente Lansingerland). De kosten van fondsenwerving worden zo laag mogelijk te houden.

Beheer vermogen

De Stichting houdt een deugdelijke administratie. Jaarlijks wordt deze administratie door het bestuur gecontroleerd. Na goedkeuring worden de relevante gegevens naar de belasting­dienst verstuurd en worden de verplichte financiële verantwoording op de website van de Stichting (www.pand58.life) gepubliceerd.

Besteding vermogen

Stichting Pand 58 streeft geen commerciële belangen na. De activiteiten zijn zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een gescheiden vermogen dat beperkt blijft tot het vermogen dat naar redelijkheid nodig is voor de continuïteit van de Stichting en voor het organiseren van haar activiteiten. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. Hooguit kan aan een bestuurder een onkostenvergoeding worden uitgekeerd na instemming van het voltallige bestuur.

Heb je een idee voor een leuke activiteit die goed is voor de buurt, laat het ons dan weten.

Lees hier het volledige beleidsplan van Stichting Pand58.