Bestuur

Bestuur
Het bestuur van Stichting Pand58 bestaat uit:

  • Voorzitter: Klaas Jan Huberts
  • Secretaris: Jan-Willem van Leussen
  • Penningmeester: Majolieke Nieuwlaat
  • Algemeen bestuurslid: Marit Koolhaas

Beloningsbeleid
De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. Hooguit kan aan een bestuurder een onkostenvergoeding worden uitgekeerd na instemming van het voltallige bestuur.